Wednesday, January 25, 2012

knud vilby fyldte 70 år

Gennem det meste af sit liv har Knud Vilby beskæftiget sig med fattigdom i både udviklingslandene og i Danmark.
Formanden for Socialpolitisk Forening, Knud Vilby, fyldte 70 år i den 24.1.2012
Gennem det meste af sit liv har Knud Vilby beskæftiget sig med fattigdom i både udviklingslandene og i Danmark. Han har i talrige artikler og bøger beskrevet fattigdommens konsekvenser og årsager.
Arbejderens læsere vil fremover møde Knud Vilby fast i avisens spalter.Han har sagt ja til at være med i avisens nystartede socialpolitiske debatpanel. Her vil han først og fremmest beskæftige sig med ulighedsdebatten, som ligger ham meget på sinde.

Fattigdom og ulighed er også temaet for Knud Vilbys seneste bog »Udsat«, som udkom i slutningen af 2011.
»Markedsudviklingen øger forskellene og skaber rige og fattige. De politiske beslutninger forstærkede denne udvikling og førte til en meget markant vækst i antallet af fattige. Danmark blev mere ulige, og regering og folketing traf beslutninger som yderligere øgede denne ulighed«, skriver Knud Vilby i sin introduktion på bagsiden af bogen.
Selv voksede Knud Vilby op i gode og trygge kår i Gevninge på Midtsjælland. Men han blev tidligt engageret i kampen mod fattigdom og ulighed. Han blev uddannet som journalist og rejste til en række afrikanske lande og skrev om ulandsproblematikker og bistandshjælp. Faktisk var han en af de allerførste journalister, som i 70’erne skrev om bistand. Det var i udviklingsbistandens børneår.
Som journalist blev Knud Vilby ansat på Information i 1967. Fra 1972-79 fungerede han som avisens chefredaktør. Siden kom Knud Vilby til Danmarks Radio og blev souschef i Kultur- og Samfundsafdelingen fra 1979 til 1985. Derefter arbejdede han som freelancer for at få tid til at skrive bøger og påtage sig andre opgaver.
I årenes løb er det blevet til ikke mindre end 23 bøger. Knud Vilby var også formand for Dansk Forfatterforening fra 1998 til 2004.
Talrige er de andre organisationer, hvor Knud Vilby gennem årene har gjort en indsats på ledelsesniveau. Han var formand for Mellemfolkeligt Samvirke fra 1991 til 1997 og har også været med i ledelsen af blandt andet Ulandsrådet, Danida og Rådet for Dansk Miljøbistand til Udviklingslandene.
Ud over engagementet i Socialpolitisk Forening er Knud Vilby i dag også medlem af styrelsen i Folkekirkens Nødhjælp og med i bestyrelsen for Det Økologiske Råd.
Et forsinket, men til gengæld meget stort tillykke med fødselsdagen, og tak for din store indsats, Knud. Vi er mange, som er glade for, at du har energi til at fortsætte kampen.
Relaterede artikler

No comments: