Friday, May 21, 2010

små gymnasier


Hjælp til de små gymnasier


-Troels Ravn-


De unges uddannelse er for vigtig til at overlade til de frie markedskræfter.Som omtalt i Midtjysk Ugeavis d. 11/5 kan det frie gymnasievalg i fremtiden blive en trussel for de lokale gymnasier i Grindsted og Vejen. Selv om de lokale gymnasier aktuelt oplever en stigning i ansøgertallet, så er det efter min mening kritisk - og der er al mulig grund til at råbe vagt i gevær, hvis de store gymnasier får lov til at udkonkurrere og udsulte de mindre gymnasier. Det er afgørende vigtigt for udviklingen i lokalområdet, at vores unge mennesker får en ungdomsuddannelse, og det har i den forbindelse kæmpe betydning, at vi har lokale uddannelsesinstitutioner. Jeg mener derfor, der er brug for politisk styring på området, og det er derfor positivt, at en samlet opposition i Folketinget står bag et nyt lovforslag, der skal sikre, at gymnasieeleverne fordeles bedre. Vedtages forslaget bliver der nedsat regionale udvalg, der både tager hensyn til elevernes ønsker om studieretning, gymnasium og kortest mulig transporttid,ogsamtidig sikrer, at udkantsgymnasierne overlever.

No comments: