Thursday, September 09, 2010

Indlæg til debat


Skingre budskaber fra Venstre

-Troels Ravn -(Foketingskandidat (S))

De to Venstre-folk, Troels Lund Poulsen og Michael Aastrup Jensen udstillede i den forløbne uge på hver sin måde med bombastiske og absurde udtalelser, at den borgerlige regering er desperat i sin jagt på at skabe overskrifter og flytte fokus fra sin mislykkede økonomiske politik. TLP lagde ud, og proklamerede, at Socialdemokraterne ikke må presse SKAT for en hurtig afgørelse i familien Thorning-Schmidt’s skattesag. Skatteministeren ved udmærket, at Socialdemokraterne ikke har foretaget sig noget som helst angribeligt, men naturligt nok ønsker en hurtig afgørelse. Men TLP og regeringen er i panik, og ønsker tydeligvis at bære ved til et bål, der er ved at brænde ud.

Derefter kom Michael Aastrup Jensen på banen. Nu skulle vort svenske broderfolk belæres om begreberne frihed og demokrati. Sidstnævnte udtalelser er efter min mening eksempler på den magtfuldkommenhed og bedreviden, der præger regeringen. Inden MAJ bliver for højstemt i sin iver efter at revse vort svenske broderfolk, burde han i stedet kaste et kritisk blik tilbage på sin egen regerings ageren gennem de seneste 9 år. Anders Fogh Rasmussen sendte Danmark i krig i Irak i strid med Folkeretten og med et meget snævert politisk flertal i ryggen. Samme Anders Fogh nægtede kategorisk gennem flere år at møde journalister, som ønskede at konfrontere ham med Danmarks krigsdeltagelse. Og sammen med DF har regeringen gennem hele sit regime med giftig retorik ført en værdi- og kulturkamp, der på store stræk har været præget af intolerance og snæversyn, har delt befolkningen i dem og os, får og bukke, samt sendt Danmark ud i en fuldstændig meningsløs Muhammedkrise. Jo, de har så sandelig grund til at tage ved lære hinsidans.

Dalgårdsvej 124

6600 Vejen

No comments: