Sunday, February 05, 2012

vellykket integrationsforløb


Historien om de tamilske flygtninge

De tamilske flygtninge kom til Danmark fra det borgerkrigshærgede Sri Lanka i 1984 og et par år frem. Tamilerne blev samlet i lokale flygtningecentre, fik sprogundervisning og bosatte sig derefter rundt omkring i landet. En del tamiler slog rod i Billund og Grindsted og indledte dermed et særdeles vellykket integrationsforløb, hvor de udgør en vigtig resurse og er en afholdt befolkningsgruppe. I lørdags(28 . 01. 2012) fejrede lokalsamfundet 25 året for tamilernes ankomst med en stor fest i Billund Centeret. 
Tamilerne kom til et koldt og fremmed land langt mod nord, men fandt varme, anerkendelse og respekt her i Danmark.
Tamilerne er blevet særdeles godt integreret i det danske samfund. Med en åben tilgang til den danske kultur, en stærk bevidsthed om indholdet i egen rygsæk, og med stærke karaktertræk som fredelige, venlige, arbejdsomme og målrettede mennesker, har tamilerne skabt sig en god tilværelse i Danmark.  Der skal to parter til en vellykket integration, og tamilerne har som aktive medborgere ydet deres del.
Som flygtninge startede tamilerne på helt bar bund på arbejdsmarkedet, men tog job, som langt fra svarede til den uddannelse og de kompetencer, de havde med i bagagen. Tamilerne ville klare sig selv og med så begrænset hjælp fra samfundet som muligt. Derfor var de også flittige på sprogkurserne og forstod, at sprog er den vigtigste forudsætning for at blive integreret i et fremmed land.
Hvis man regner en generation for at være omkring 20 år, så er det godt og vel en generation siden, tamilerne kom til Danmark. Mange kom som børn og unge mennesker og har i mellemtiden selv stiftet familie og fået børn.
Historien om børnene med tamilske rødder er måske den bedste. Mange af børnene har gennem deres opvækst fået modersmålsundervisning – i de fleste tilfælde organiseret af tamilerne selv, hvilket har givet dem en rigtig god ballast for at lære dansk og klare sig godt i det danske uddannelsessystem. De nye generationer tamiler klarer sig således også særdeles godt på arbejdsmarkedet, de er fuldt integrerede, føler sig som danske og har relationer og venskaber med andre danskere.

Troels Ravn
MF (S)

No comments: